Interaktive matemattik-opgavaver: Integral/Stamfunktion for iPad
                                
© Peter Sørensen

                  Hvis du ikke benytter Ipad el.lign., så klik her.            

Vælg
opgave-  
typer:  
Potens

Kvadratrod
exp, den naturlige eksponentialfunktion

x med eksponenten -1   og   x > 0
Plus-regel

Minus-regel
 

 

 
                 

Mål
Andre slags interaktive matematik-opgaver