Sådan løses en 2.gradsligning                                       © Peter Sørensen

 

Når man skal løse en andengradsligning af typen ax² + bx + c  = 0 skal

man først finde diskreminamten     
d =b²-4ac

 

 

 

 

Hvis d < 0 er der ingen løsninger.


Hvis d=0 er der 1 løsning:      x   =        

 

Hvis d>0 er der 2 løsninger:    x  =    

 

 

 

Eksempel:

 

 2x² + 20x - 22   =  0   

 

d =  20² - 4·2·(-22)  =  400 + 176   =  576

 

Der er 2 løsninger:      695041419@11112007-2BCA

 

L =  {-11, 1} 

==========