© Peter Sørensen
           

Lær at løse andengrads-ligninger:     ax² + bx + c  =  0


Hvis du svarer rigtigt, kommer næste opgave straks.
Hvis du svarer forkert, vil det forkerte blive fremhævet med blåt, og du skal svare igen.

Brug formlerne:    d = b² - 4ac     og     rødder   =                 Hjælp


Ligning:


d =

Hvis d = 0 skal du skrive løsningen her:

Hvis d > 0 skal du skrive løsningerne her, den mindste først: og