© Peter Sørensen

                                                                                                      Point:
                                   
Lær at løse eksponentielle ligninger

Benyt eventuelt formlen: Log(ax) = x·Log(a)
Du løser ligningen i den store firkant.
Du skulle gerne nå op på 25 point.
Brøk skriver du med /. Fx skal du skrive ½ således:1/2  
Gangetegn skriver du med stjerne. Fx skal du skrive 2·3 således:2*3
Potensopløftning skriver du med ^Fx skal du skrive 3x således:3^x.

Løs ligningen:


 


Andre slags interaktive matematik-opgaver